:: บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี ::


NontriNet Certificate Services เป็นการให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี โดยทำหน้าที่เป็นผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นทางด้านการสื่อสารข้อมูลอย่างปลอดภัย ระหว่างบุคคลผู้สื่อสารและเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ การให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นี้จะสามารถยืนยันบุคคลผู้สื่อสารและเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ใด้จากข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความมีตัวตนในโลกของอิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน 2 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป :-
ผู้ใช้งานทั่วไปจะต้องทำการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี เพื่อที่จะสามารถเปิดดูเว็บที่ให้บริการแบบปลอดภัยได้ เช่น บริการเว็บเมล์ เว็บสารสนเทศนิสิต หรือเว็บการลงทะเบียนเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น

"สำหรับสมาชิกเครือข่ายนนทรีที่ยังไม่ได้ติดตั้งหรือเคยติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรีแล้ว
แต่ปรากฎหน้าต่างเตือนความปลอดภัยทุกครั้ง ให้ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรีใหม่
โดยคลิ๊กปุ่มเริ่มติดตั้งที่อยู่ด้านขวามือบนค่ะ"


2. กลุ่มของหน่วยงานที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง :-
การให้บริการสำหรับกลุ่มนี้ จะเป็นการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานกับ Apache web server หรือ Internet Information Services(IIS) ซึ่งหลังจากติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นจะสามารถให้บริการเว็บแบบปลอดภัยได้ (เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บแบบปลอดภัย สามารถสังเกตุได้จากโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารจะเป็น https://servername.domain_name)


NontriNet Certificate Service คืออะไร?
คู่มือการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบน
: Internet Explorer
: Google Chrome
: Mozilla Firefox
การขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
เว็บเซิร์ฟเวอร์ให้บริการแบบปลอดภัยบนเครือข่ายนนทรี
เริ่มติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี


Quick view บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี

Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Division, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014