:: เว็บไซต์ให้บริการแบบปลอดภัยบนเครือข่ายนนทรี ::

เว็บไซต์เปิดให้บริการแบบเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก : จำนวน 33 Records
ระบบบัญชี 3 มิติ
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบสารสนเทศการศึกษา
ระบบลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์
ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบ Web Portal
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบลงทะเบียนนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน
ระบบกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
ระบบลงทะเบียนนิสิต บางเขน
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
เสียงสู่อธิการบดี
บริการรหัสบัญชีผู้ใช้นิสิตเก่า
ระบบ M@xLearn
ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ
ระบบ Grading Services System
บริการเครือข่ายไร้สาย KUWIN
บริการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งานบนเครือข่ายนนทรี(1)
บริการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งานบนเครือข่ายนนทรี(2)
บริการเมลลิ่งลิสต์
บริการ Nontri Server Tools
บริการพื้นที่โฮมเพจส่วนบุคคล
ระบบลงทะเบียนเพื่อความมั่นคงของเครือข่าย
เว็บเมล์(1)
เว็บเมล์(2)
เว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริการพื้นที่โฮมเพจชมรมนิสิต
บริการตรวจสอบเวลาการใช้โมเด็ม
บริการ Windows Server Update Services
บริการจองเครื่องคอมพิวเตอร์
ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์กำลังพัฒนา ทดสอบและให้บริการภายในหน่วยงานสำนักบริการคอมพิวเตอร์ : จำนวน 31 Recordsเริ่มติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี


Quick view บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี

Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014