:: คู่มือการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Netscape ::

***** คู่มือการลบนี้ทดลองกับโปรแกรม Netscape 7.2 Cipher Strength 128 bits*****


 1. เปิดโปรแกรม Netscape คลิ๊กเลือกเมนู Edit > Preferences... ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. หน้าจอ Preferences จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 2 จากเมนู Category ด้านซ้ายมือเลือกหัวข้อ Privacy & Security แล้วคลิ๊กเลือกหัวข้อย่อย Certificates แล้วคลิ๊กปุ่ม Manage Certificate

  รูปที่ 2

 3. หน้าจอ Certificate Manager จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 3 คลิ๊กเลือกแท็บ Authorities แล้วเลื่อน scroll bar ดูใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีที่ออกโดย Kasetsart University CA คลิ๊กเลือกใบรับรอง ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี แล้วคลิ๊กปุ่ม Delete

  รูปที่ 3

 4. หน้าจอสอบถามว่าท่านต้องการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีจริงๆ หรือไม่ จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 4 ให้คลิ๊กปุ่ม OK

  รูปที่ 4
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 9 March 2005