:: คู่มือการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Opera::

***** คู่มือการลบนี้ทดลองกับโปรแกรม Opera version 9.10 *****


 1. เปิดโปรแกรม Opera คลิ๊กเลือกเมนู Tools > Preferences... ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. จากหน้าจอ Preferences ให้คลิ๊กเลือกแท็บ Advanced แล้วคลิ๊กเมนู Security จากเมนูด้านซ้ายมือ แล้วคลิ๊กปุ่ม Manage certificates... ดังรูปที่ 2

  รูปที่ 2

 3. จากหน้าจอ Certificate manager ให้คลิ๊กเลือกแท็บ Authorities แล้วเลื่อน scroll bar เลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีที่ออกโดย Kasetsart University CA แล้วคลิ๊กปุ่ม Delete ดังรูปที่ 3

  รูปที่ 3

 4. จากหน้าจอ Certificate Manager ให้คลิ๊กปุ่ม OK เพื่อปิดการเรียกใช้งาน ดังรูปที่ 4

  รูปที่ 4

 5. จากหน้าจอ Preferences ให้คลิ๊กปุ่ม OK เพื่อปิดการเรียกใช้งาน ดังรูปที่ 5

  รูปที่ 5
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 30 January 2007