:: คู่มือการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Internet Explorer ::

***** คู่มือการติดตั้งนี้ทดลองกับโปรแกรม Internet Explorer Version: 11.0.11 *****


 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์(URL) เป็น http://ca.ku.ac.th คลิ๊กที่ปุ่ม เริ่มติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. หน้าจอสอบถามเพื่อเริ่มการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 2 คลิ๊กปุ่ม Open

  รูปที่ 2

 3. หน้าจอเริ่มการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ "Certificate" จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 3 คลิ๊กปุ่ม Install Certificate...

  รูปที่ 3

 4. หน้าจอช่วยในการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ "Certificate Import Wizard" จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 4 คลิ๊กปุ่ม Next...

  รูปที่ 4

 5. หน้าจอสอบถามตำแหน่งการเก็บใบรับรองอิเล็กทรอส์ "Certificate Store" จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 5 คลิ๊กเลือก Automatically select the certificate store based on the type of certificate.

  รูปที่ 5

 6. หน้าจอ "Completing the Certificate Import Wizard" จะปรากฎดังรูปที่ 6 คลิ๊กปุ่ม Finish

  รูปที่ 6

 7. หน้าจอ "Security Warning" จะปรากฎดังรูปที่ 7 คลิ๊กปุ่ม Yes

  รูปที่ 7

 8. หน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ "The import was successful." จะปรากฎดังรูปที่ 8

  รูปที่ 8

 9. หน้าจอดังรูปที่ 9 จะปรากฎขึ้น คลิ๊กปุ่ม OK

  รูปที่ 9
***** หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถทดลองเรียกใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บแบบปลอดภัยบนเครือข่ายนนทรี เช่น นนทรีเว็บเมล์ โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์(URL) เป็น https://webmail.ku.ac.th ดังรูปที่ 10 ท่านจะเห็นว่าหลังจากเปิดดูแล้วจะไม่ปรากฎหน้าจอ เตือนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยอีกและด้านขวาล่างของหน้าจอของโปรแกรมบราวเซอร์จะเห็นว่ามีรูปไอคอนลูกกุญแจปิดอยู่ นั่นแสดงว่าเว็บนี้มีการให้บริการเว็บแบบปลอดภัยนั่นเอง *****


รูปที่ 10

Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Division, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014