:: คู่มือการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Netscape ::

***** คู่มือการติดตั้งนี้ทดลองกับโปรแกรม Netscape 7.2 Cipher Strength 128 bits*****


  1. เปิดโปรแกรม Netscape โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์(URL) เป็น http://ca.ku.ac.th คลิ๊กที่ปุ่ม เริ่มติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี ดังรูปที่ 1

    รูปที่ 1

  2. หน้าจอสอบถามเพื่อเริ่มการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 2 คลิ๊กเลือก Trust this CA to identify web sites แล้วคลิ๊กปุ่ม OK

    รูปที่ 2
***** หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถทดลองเรียกใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บแบบปลอดภัยบนเครือข่ายนนทรี เช่น นนทรีเว็บเมล์ โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์(URL) เป็น https://webmail.ku.ac.th ดังรูปที่ 3 ท่านจะเห็นว่าหลังจากเปิดดูแล้วจะไม่ปรากฎหน้าจอ เตือนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยอีกและด้านขวาล่างของหน้าจอของโปรแกรมบราวเซอร์จะเห็นว่ามีรูปไอคอนลูกกถญแจปิดอยู่ นั่นแสดงว่าเว็บนี้มีการให้บริการเว็บแบบปลอดภัยนั่นเอง *****


รูปที่ 3

Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 9 March 2005