:: เอกสารประชาสัมพันธ์การให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี ::


ผู้ใช้งานบนเครือข่ายนนทรีหลายท่านคงได้เคยพบปัญหาจากการเปิดหรือเรียกใช้งานเว็บที่มีการบริการแบบปลอดภัยบนเครือข่ายนนทรี (ชื่อ URL ขึ้นต้นด้วย https://<web_server_domain_name>) ด้วยโปรแกรม browser ต่างๆ แล้วพบปัญหาว่ามีหน้าจอแจ้งเตือนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล ดังนี้
 • จากโปรแกรม Browser
  • Internet Explorer

   รูปที่ 1
  • Google Chrome

   รูปที่ 2
  • Mozilla Firefox

   รูปที่ 3

 • แนะนำบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี
  NontriNet Certificate Services เป็นการให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี โดยทำหน้าที่เป็นผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นทางด้านการสื่อสารข้อมูลอย่างปลอดภัย ระหว่างบุคคลผู้สื่อสารและเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งการให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นี้ยังเป็นสิ่งที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลผู้สื่อสารและเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์จากข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความมีตัวตนในโลกของอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย
  จากเหตุผลข้างต้นสำนักบริการคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรีขึ้น เพื่อที่ให้การสื่อสารข้อมูลมีการเข้ารหัสก่อนการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น อาทิเช่น เว็บไซต์ที่ต้องมีการกรอกรหัสบัญชีผู้ใช้(Account) และรหัสผ่าน(Password) ในการเข้าไปเปิดดูข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์ให้บริการแบบนี้เป็นจำนวนมาก บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จึงจะเข้าช่วยให้มีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่จะมีการรับ-ส่งระหว่างข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกดักจับระหว่างการสื่อสารมีการคาดเดาได้ยากขึ้น
  การบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
   • ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป
    เป็นบริการในส่วนการเปิดหรือเรียกดูข้อมูลเว็บที่ให้บริการแบบปลอดภัย ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรีก่อน จึงจะสามารถเรียกหรือเปิดดูข้อมูลจากเว็บที่ให้บริการแบบปลอดภัยได้ < คลิ๊กที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการติดตั้งใช้บริการฯ >
   • ส่วนของหน่วยงานที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองและต้องการจะใช้บริการนี้
    เป็นการบริการในการส่วนของหน่วยงานที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเองและต้องการที่จะให้บริการเว็บแบบปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีการส่งคำร้องขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ แล้วสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถขอใช้บริการจะต้องเป็นเว็บที่ให้บริการผ่านโปรแกรม Apache Web Server และ Internet Information Services(IIS) เท่านี้น < คลิ๊กที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการขอใช้บริการฯ >


 • ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี

 • การเปิดหรือเรียกใช้งาน
  หลังจากที่ท่านได้ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรีเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถเปิดหรือเรียกใช้งานเว็บแบบปลอดภัยได้โดยไม่มีหน้าจอเตือนในเรื่องของความปลอดภัยของเว็บที่ท่านเปิดหรือเรียกใช้งานอีก ทั้งนี้ท่านจะต้องปิดโปรแกรม browser ที่ใช้งานอยู่และเปิดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การปรับแต่งค่าของโปรแกรม browser มีผลต่อการใช้งาน
  จากตัวอย่าง จะเป็นการเรียกใช้งานเว็บเมล์ที่ให้บริการเว็บแบบปลอดภัยบนเครือข่ายนนทรี (https://webmail.ku.ac.th) ท่านจะสังเกตุเห็นว่าในแต่ละโปรแกรม browser จะมีรูปกุญแจแสดงบนส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอเพื่อระบุว่าเว็บนี้มีการให้บริการแบบปลอดภัยนั่นเอง

  • Internet Explorer

   รูปที่ 4
  • Google Chrome

   รูปที่ 5
  • Mozilla Firefox

   รูปที่ 6

 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เว็บไซต์: http://ca.ku.ac.th
  • ติดต่อ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 0-2562-0951-7 ต่อ 2541-3


Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014