:: คู่มือการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Google Chrome ::

***** คู่มือการลบทดลองกับโปรแกรม Google Chrome Version 37.0.2062.103 m *****


 1. เปิดโปรแกรม Google Chrome คลิ๊กเลือกเมนู การตั้งค่า >   ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. จากหน้าจอของ รูปที่ 2 นี้ คลิ๊กเลือกแท็บรายการ แสดงการตั้งค่าขั้นสูง ... > จะปรากฎหน้าจอ ดังรูปที่ 3

  รูปที่ 2

 3. จากหน้าจอ รูปที่ 3 นี้ คลิ๊กที่แท็บรายการ จัดการใบรับรอง > จะปรากฎหน้าจอ ดังรูปที่ 4

  รูปที่ 3

 4. จากรูปที่ 4 นี้ คลิ๊กเลือกแท็บ Trusted Root Certification Authorities แล้วเลื่อน scroll bar ดูใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีที่ออกโดย Kasetsart University CA คลิ๊กเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ เครือข่ายนนทรี แล้วคลิ๊กปุ่ม Remove

  รูปที่ 4

 5. หน้าจอแจ้งเตือนการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฎดังรูปที่ 5 คลิ๊กปุ่ม Yes

  รูปที่ 5

 6. หน้าจอสอบถามว่าท่านต้องการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีจริงๆ หรือไม่ จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 6 ให้คลิ๊กปุ่ม Yes

  รูปที่ 6

Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014