:: คู่มือการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Google Chrome ::

***** คู่มือการติดตั้งนี้ทดลองกับโปรแกรม Google Chrome Version 36.0.1985.125 m *****


 1. เปิดโปรแกรม Google Chrome โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์(URL) เป็น http://ca.ku.ac.th ดาวน์โหลดไฟล์ Certificate (ROOT-KU-CA.crt) มาเก็บไว้ที่เครื่อง

  รูปที่ 1

 2. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ที่ดาวโหลดมา จากนั้นกดปุ่ม Open  รูปที่ 2

 3. จะปรากฏหน้าต่าง Certificate ให้คลิกที่ปุ่ม Install Certificate...  รูปที่ 3

 4. จะปรากฏหน้าต่าง Certificate Import Wizard กดปุ่ม Next  รูปที่ 4

 5. จากนั้นเลือก Option Place all certificates in the following store จากนั้นกดปุ่ม Browse... เลือก Trusted Root Certificate Authorities กดปุ่ม OK กด Next

  รูปที่ 5

 6. กดปุ่ม Finish กดปุ่ม OK

  รูปที่ 6

 7. กดปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อปิดหน้าจอ Certificate  รูปที่ 7
***** หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถทดลองเรียกใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บแบบปลอดภัยบนเครือข่ายนนทรี เช่น https://std.regis.ku.ac.th ดังรูปที่ 8 ท่านจะเห็นว่าหลังจากเปิดดูแล้วจะไม่ปรากฎหน้าจอ เตือนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยอีกและด้านขวาล่างของหน้าจอของโปรแกรมบราวเซอร์จะเห็นว่ามีรูปไอคอนลูกกถญแจปิดอยู่ นั่นแสดงว่าเว็บนี้มีการให้บริการเว็บแบบปลอดภัยนั่นเอง *****


รูปที่ 8