:: คู่มือการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Mozilla Firefox ::

***** คู่มือการติดตั้งนี้ทดลองกับโปรแกรม Mozilla Firefox Version 29.0.1 *****


 1. เปิดโปรแกรม Mozilla Firefox โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์(URL) เป็น http://ca.ku.ac.th คลิ๊กเมาส์ขวาที่ปุ่ม เริ่มติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี และเลือกเมนู Save Link as ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. เลือกตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี (ดังตัวอย่าง จะจัดเก็บไว้บน Desktop ) แล้วคลิ๊กปุ่ม Save ดังรูปที่ 2

  รูปที่ 2

 3. จากหน้าจอโปรแกรม Mozilla Firefox คลิ๊กเมนู Tools > Options... ดังรูปที่ 3

  รูปที่ 3

 4. จากหน้าจอ Options ให้คลิ๊กไอคอน Advanced แล้วคลิ๊กแท็บ Certificates แล้วคลิ๊กปุ่ม View Certificates ดังรูปที่ 4

  รูปที่ 4

 5. จากหน้าจอ Certificate Manager คลิ๊กแท็บ Authorities แล้วคลิ๊กปุ่ม Import ดังรูปที่ 5

  รูปที่ 5

 6. จากหน้าจอ Select FIle containing CA Certificate(s) to import ให้เลือกไฟล์ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี ที่ได้จัดเก็บในข้อ 2 แล้วคลิ๊กปุ่ม Open ดังรูปที่ 6

  รูปที่ 6

 7. จากหน้าจอ Downloading Certificate คลิ๊กเลือก Trust this CA to identify web sites. แล้วคลิ๊กปุ่ม OK ดังรูปที่ 7

  รูปที่ 7

 8. หน้าจอ Certificate Manager จะปรากฏใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี (Kasetsart University CA) แล้วคลิ๊กปุ่ม OK ดังรูปที่ 8

  รูปที่ 8

 9. ปิดหน้าจอ Options โดยคลิ๊กปุ่ม OK ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี ดังรูปที่ 9

  รูปที่ 9
***** หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถทดลองเรียกใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บแบบปลอดภัยบนเครือข่ายนนทรี เช่น นนทรีเว็บเมล์ โดยพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์(URL) เป็น https://webmail.ku.ac.th ดังรูปที่ 10 ท่านจะเห็นว่าหลังจากเปิดดูแล้วจะไม่ปรากฎหน้าจอ เตือนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยอีกและด้านขวาล่างของหน้าจอของโปรแกรมบราวเซอร์จะเห็นว่ามีรูปไอคอนลูกกถญแจปิดอยู่ นั่นแสดงว่าเว็บนี้มีการให้บริการเว็บแบบปลอดภัยนั่นเอง *****


รูปที่ 10

Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Networt Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014