:: คู่มือการตรวจดูรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Google Chrome ::

***** คู่มือการตรวจดูรายละเอียดนี้ทดลองกับโปรแกรม Google Chrome Version 37.0.2062.103 m *****


 1. เปิดโปรแกรม Google Chrome คลิ๊กเลือกเมนู การตั้งค่า >   ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. จากหน้าจอของ รูปที่ 2 นี้ คลิ๊กเลือกแท็บรายการ แสดงการตั้งค่าขั้นสูง ... > จะปรากฎหน้าจอ ดังรูปที่ 3

  รูปที่ 2

 3. จากหน้าจอ รูปที่ 3 นี้ คลิ๊กที่แท็บรายการ จัดการใบรับรอง > จะปรากฎหน้าจอ ดังรูปที่ 4

  รูปที่ 3

 4. จากรูปที่ 4 นี้ คลิ๊กเลือกแท็บ Trusted Root Certification Authorities แล้วเลื่อน scroll bar ดูใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีที่ออกโดย Kasetsart University CA ในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้คลิ๊กปุ่ม View จะปรากฎหน้าจอ ดังรูปที่ 5

  รูปที่ 4
 5. จากรูปที่ 5 แสดงหน้าจอรายละเอียดเพิ่มเติมของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี ท่านสามารถคลิ๊กแท็บ General เพื่อดูรายละเอียด ผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวันออกและหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือคลิ๊กเลือกแท็บ Details เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวอร์ชั่น Serial number วิธีการเข้ารหัส วันออกและวันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

  รูปที่ 5
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014