:: คู่มือการตรวจดูรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Mozilla Firefox::

***** คู่มือการตรวจดูรายละเอียดนี้ทดลองกับโปรแกรม Mozilla Firefox Version 29.0.1 *****


 1. เปิดโปรแกรม Mozilla Firefox คลิ๊กเลือกปุ่ม Open menu > Options... ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. จากหน้าจอ ตัวเลือก (Options) ให้คลิ๊กไอคอน ขั้นสูง แล้วคลิ๊กแท็บ ใบรับรอง แล้วคลิ๊กปุ่ม ดูใบรับรอง ดังรูปที่ 2

  รูปที่ 2

 3. จากหน้าจอ ตัวจัดการใบรับรอง ให้คลิ๊กเลือกแท็บ ผู้มีอำนาจ แล้วคลิ๊กเลือก Kasetsart University CA แล้วคลิ๊กปุ่ม ดู ... > จะปรากฎหน้าจอ ดังรูปที่ 3

  รูปที่ 3


 4. จากหน้าจอ ตัวดูใบรับรอง : "Kasetsart University CA - Kasetsart University ให้คลิ๊กปุ่ม ปิด เพื่อปิดการเรียกใช้งาน ดังรูปที่ 4

  รูปที่ 4
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014