:: วิธีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ Rapid Wildcard SSL สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บน IIS 6 ::

***** คู่มือการติดตั้งนี้ทดลองกับ MS Windows Server 2003 *****


 1. เมื่อหน่วยงานได้รับไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ Rapid Wildcard SSL สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผ่านการรับรองจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์แล้ว โดยจะมีไฟล์ชื่อ web.ku.ac.th.pfx ดังรูปที่ 1


  รูปที่ 1


  *** ให้นำไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปเก็บไว้ใน Drive c: เพื่อจะได้ทำการติดตั้งต่อไป ***
 2. คลิ๊กปุ่ม Start > Settings > Control Panel ดังรูปที่ 2

  รูปที่ 2

 3. จากหน้าจอ Control Panel ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน Administrative Tools ดังรูปที่ 3

  รูปที่ 3

 4. จากหน้าจอ Administrative Tools ดับเบิ๊ลคลิ๊กไอคอน Internet Information Services (IIS) Manager ดังรูปที่ 4

  รูปที่ 4

 5. จากหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager จากเมนูด้านซ้ายมือเลือกเมนู Internet Information Services > Local Computer > Web Sites > Default Web Site คลิ๊กเมาส์ขวาเลือกเมนู Properties ดังรูปที่ 5

  รูปที่ 5

 6. จากหน้าจอ Default Web Site Properties คลิ๊กเลือกแท็บ Directory Security ในส่วนของ Secure Communications คลิ๊กปุ่ม Server Certificate... ดังรูปที่ 6

  รูปที่ 6

 7. จากหน้าจอช่วยในการสร้างใบรับรองของเว็บเซิร์ฟเวอร์(Welcome to the Web Server Certificate Wizard) ให้คลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 7

  รูปที่ 7

 8. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้คลิ๊กเลือก Import a certificate from a .pfx file และคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 8

  รูปที่ 8

 9. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้คลิ๊กปุ่ม Browse เพื่อค้นหาไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากข้อที่ 1 ดังรูปที่ 9

  รูปที่ 9

 10. จากหน้าจอ Open ให้คลิ๊กเลือกไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เก็บไว้ใน Drive c: จากตัวอย่างไฟล์ใบรับรองจะมีชื่อเป็น web.ku.ac.th.pfx ให้คลิ๊กเลือกไฟล์ดังกล่าว แล้วคลิ๊กปุ่ม Open ดังรูปที่ 10

  รูปที่ 10

 11. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้คลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 11

  รูปที่ 11

 12. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้ใส่ Password ที่กำหนดให้แล้วคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 12

  รูปที่ 12

 13. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้ระบุพอร์ตที่จะให้บริการผ่านเว็บแบบปลอดภัย โดยที่พอร์ตมาตรฐานในการบริการเว็บแบบปลอดภัยเป็นพอร์ต 443 แล้วคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 13

  รูปที่ 13

 14. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard จะแสดงสรุปรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ท่านตรวจทานความถูกต้อง แล้วคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 14

  รูปที่ 14

 15. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard แสดงการเสร็จสิ้นของขั้นตอนการสร้างคำร้องขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิ๊กปุ่ม Finish ดังรูปที่ 15

  รูปที่ 15

 16. จากหน้าจอ Default Web Site Properties ให้คลิ๊กปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอ ดังรูปที่ 16

  รูปที่ 16

 17. จากหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager ให้คลิ๊กปุ่ม Stop item เพื่อให้การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้งาน ดังรูปที่ 17

  รูปที่ 17

 18. จากหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager ให้คลิ๊กปุ่ม Start item เพื่อให้การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้งาน ดังรูปที่ 18

  รูปที่ 18

 19. ท่านสามารถเปิดโปรแกรมบราวเซอร์เพื่อตรวจสอบว่าการติดตั้งได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยพิมพ์ URL ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็น https://<server_domain_name> ดังตัวอย่างพิมพ์ตำแหน่ง URL เป็น https://web.ku.ac.th ดังรูปที่ 19 , 20 ,21


  รูปที่ 19 (Internet Explorer)


  รูปที่ 20 (Mozilla Firefox)


  รูปที่ 21 (Google Chrome)
Copyright ® 2012
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 13 June 2012