:: บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี(NontriNet Certificate Services) คืออะไร ::

1.Certificate คืออะไร
Certificate คือใบรับรองที่ระบุสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ใช้ โดยที่ผู้อื่นไม่สามารถนำไปแอบอ้างหรือนำไปใช้ได้ ใบรับรองนี้ประกอบด้วยข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้ารหัสไว้เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และจะใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีการให้บริการแบบปลอดภัย

2.Certificate Authority คืออะไร
Certificate Authority เป็นหน่วยงานหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการออกใบรับรองให้แก่ผู้ใช้ หน่วยงานดังกล่าวนี้ต้องเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.Certificate Service คืออะไร
Certificate Service เป็นการบริการออกใบรับรองการใช้บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ โดยออกให้โดย Certificate Authority

4.ทำไมต้องใช้ Certificate Service
การบริการบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปจะเป็นการบริการที่ไม่มีระบบความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูล เมื่อผู้ใช้ส่งหรือรับข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เช่นการป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านบนเว็บ หรือการป้อนหมายเลข Visa card หรือ Credit card เป็นต้น ข้อมูลนั้นจะถูกส่งหรือรับแบบ Plain text ดังนั้นจึงง่ายต่อการดักจับข้อมูลที่วิ่งภายในเครือข่าย ซึ่งเป็นระบบที่ไม่มีความปลอดภัย ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 การใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป

เพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล จึงได้มีบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัยโดยใช้โปรโตคอล https โดยมีหลักการทำงานดังนี้ เว็บบราวเซอร์ส่งข้อมูลใบรับรองความปลอดภัยเพื่อขอใช้บริการจากเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบว่าใบรับรองเป็นของจริง ก็จะให้บริการได้โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลในการส่งและรับระหว่างกัน ดังนั้นข้อมูลจึงมีความปลอดภัยมากขึ้น ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2 การบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัย


5. การขอ Certificate Service บนเครือข่ายนนทรี
จากเหตุผลดังกล่าวสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานของเครือข่ายยนนทรีทุกคน จึงได้ดำเนินการให้บริการใบรับรองแบบปลอดภัยบนเว็บเซิร์ฟเวอร์หลักภายในเครือข่ายนนทรี

วิธีการขอใบรับรองแบบปลอดภัยบนเครือข่ายนนทรีสามารถทำได้โดยผ่านโปรแกรม Browser ดังนี้
 • การติดตั้งขอใบรับรองการใช้บริการเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัยด้วยโปรแกรม Internet Explorer

 •       

  หมายเหตุ:- ถ้าผู้ใช้ท่านใดเคยติดตั้งใบรับรองการใช้บริการเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัยก่อนหน้านี้ ขอแนะนำให้ท่านลบใบรับรองนั้นออกก่อน วิธีการลบใบรับรองมีดังนี้
 • การลบใบรับรองการใช้บริการเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัยบนโปรแกรม Internet Explorer


 • 6.การใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัย
  การใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัยแตกต่างจากการบริการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ปกติ คือใช้โปรโตคอล https แทน http เช่น https://webmail.ku.ac.th เป็นต้น ดังรูปที่ 3 และ 4 โดยมีสัญลักษณ์ความปลอดภัยจะแสดงเป็นรูปกุญแจแสดงอยู่ที่แถบสถานะของโปรแกรม Browser


  รูปที่ 3 หน้าต่างตัวอย่างการใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัยบนโปรแกรม Internet Explorer


  รูปที่ 4 หน้าต่างตัวอย่างการใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัยบนโปรแกรม Google Chrome


  เริ่มติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี


  Quick view บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี

  Copyright ® 2005
  All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Division, Office of Computer Services, Kasetsart University
  Last maintained and updated: 29 August 2014